Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało w 1983 roku. Inicjatorką powstania TST i konsultantem naukowym jest dr Danuta Nakoneczna.

Celem TST jest m.in. oddolna reforma innowacyjna w liceach państwowych poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, popieranie wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:

 • tworzenie szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
 • wypracowywanie skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • otaczanie zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
 • wykrywanie i wspomaganie w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych.

Licea zrzeszone w TST:

 • Białystok - I LO im. Adama Mickiewicza
 • Bolesławiec - I LO im. W. Broniewskiego
 • Bydgoszcz - VI LO im. A. J. Śniadeckich
 • Częstochowa - II LO im. Romualda Traugutta
 • Gdynia - III LO im. Marynarki Wojennej
 • Inowrocław - I LO im. Jana Kasprowicza
 • Kielce - IV LO im. Hanki Sawickiej
 • Koszalin - I LO im. S. Dubois
 • Kraków - I LO im. B. Nowodworskiego
 • Kraków - II LO im. Króla J. Sobieskiego
 • Legnica - I LO im. Tadeusza Kościuszki
 • Leszno - I LO
 • Łomża - I LO im. Tadeusza Kościuszki
 • Łódź - XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego
 • Opole - III LO im. Marii Skłodowskiej - Curie
 • Ostrowiec - I LO im. Stanisława Staszica
 • Płońsk - I LO im. Henryka Sienkiewicza
 • Płock - I LO im. S. Małachowskiego
 • Puławy - I LO im. A. J. Czartoryskiego
 • Radom - VI LO im. J. Kochanowskiego
 • Rybnik - I LO im. Powstańców Śląskich
 • Rzeszów - I LO im. Stanisława Konarskiego
 • Sandomierz - I LO im. Adama Patkowskiego
 • Sosnowiec - VI LO im. Stanisława Staszica
 • Sochaczew - I LO im. Fryderyka Chopina
 • Szczecin - XIII LO
 • Tarnów - II LO im. Jana Tarnowskiego
 • Warszawa - VIII LO im. Władysława IV
 • Warszawa - LXIV LO im. Stanisława Witkiewicza
 • Wrocław - XIV LO im. Polonii Belgijskiej
 • Zielona Góra - I LO im. Edmunda Dembowskiego