Opiekun naukowy

Danuta Nakoneczna


Image

 fundator, założyciel i opiekun naukowy SSA a także TST i SNO działających w ramach Federacji.

To o naszej Pani Doktor pisała w "Perspektywach" nr 8 z 2000 r. Lidia Jastrzębska:

"Bez jej niesamowitej konsekwencji i uporu nie byłoby ani Towarzystwa Szkół Twórczych, ani Stowarzyszenia Szkół Aktywnych - fenomenu polskiej oświaty, awangardowego klubu 60 szkół, w których od dwudziestu lat wciąż trwa stan pedagogicznego wrzenia. Dla swoich nauczycieli jest wizjonerem i promotorem talentów (uczniowskich i nauczycielskich), nazywają ją też twórczyni autokratą o otwartym sercu. Dla władz oświatowych jest raczej uciążliwym petentem. Jednak najtrafniejsza charakterystyka Danuty Nakonecznej zawiera się w słowach modlitwy, którą często powtarza - Panie Boże, spraw żebym miała rację, bo od swoich postanowień i tak nie odejdę...

Widać ta modlitwa została wysłuchana bo ostatnie dwadzieścia lat dowodzą, że Danuta Nakoneczna miała i ma rację, gdy z uporem tworzy i umacnia elitarną (intelektualnie) sieć szkół publicznych z firmowym znakiem twórcze i ze szczególnym naciskiem na publiczne To jej idea fix - żeby istniały szkoły publiczne z takim programem dydaktyczno - wychowawczym, które wszystkim swoim uczniom będą stwarzały możliwości rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i każdemu dawały szanse, bo każdy w czymś jest dobry."

 

 

Wiesława Zewald

Image

przewodnicząca Stowarzyszenia Szkół Aktywnych do roku 2006, długoletni dyrektor I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Z ważniejszych dokonań zawodowych:

  • Dyrektor OKE w Łodzi
  • następnie Łódzki Kurator Oświaty

Cały czas związana z SSA, obecnie członek zarządu.