Historia

Historia Stowarzyszenia

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

 

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych powstało z inicjatywy p. dr Danuty Nakonecznej jako drugi zespół po Towarzystwie Szkół Twórczych. Pierwszym przewodniczącym SSA został dyrektor III LO im. S. Batorego w Chorzowie - dyr. Bolesław Iwanowski.

Szkołami założycielskimi były:

  • III LO im. S. Batorego w Chorzowie (dyr. Bolesław Iwanowski)
  • II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu (dyr. Robert Wróbel)
  • I LO im. M. Kopernika w Łodzi (dyr. Wiesława Zewald)
  • XII LO w Gdańsku (dyr. Renata Skibińska)
  • IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu (dyr. Jolanta Kowalczyk)
  • II LO im. A. Mickiewicza w Słupsku (dyr. Romuald Machaliński)
  • I LO im. S. Staszica w Lublinie (dyr. Jerzy Janowski)
  • IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie (dyr. Wiesława Brożek - Filipowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrowanie się Stowarzyszenia

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych (1993-2008), na wzór Towarzystwa Szkół Twórczych, rozpoczął formować się drugi zespół szkół, który przyjął nazwę Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Pierwszymi szkołami SSA zostały: III LO w Chorzowie z dyrektorem Bolesławem Iwanowskim; II LO w Wałbrzychu z dyr. Robertem Wróblem; I LO w Łodzi z dyr. Wiesławą Zewald; XII LO w Gdańsku z dyr. Renatą Skibińską; IV LO w Toruniu z dyr. Jolantą Kowalczyk; II LO w Słupsku z dyr. Romualdem Machalińskim; I LO w Lublinie z dyr. Jerzym Janowskim. Niektóre szkoły, jak II LO z Wałbrzycha, IV LO z Torunia i I LO z Łodzi dużo wcześniej uczestniczyły w pracach Towarzystwa Szkół Twórczych. Doszliśmy jednak do wniosku, że ze względów organizacyjno-merytorycznych zespół szkół o charakterze projektująco-wdrożeniowym nie powinien liczyć więcej niż 30 liceów, a wciąż wiele szkół zgłaszało chęć współpracy. Ostatecznie ukonstytuowały się dwa stowarzyszenia liczące po 30 liceów ogólnokształcących TST i SSA.

Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia Szkół Aktywnych został Bolesław Iwanowski, dyrektor III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. Zrzeszające się Stowarzyszenia zabiegały o to, aby w każdym województwie mieć co najmniej po jednym liceum. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim: I LO Kętrzyn (TST) i II LO Olsztyn (SSA); w województwie gorzowskim: I LO Zielona Góra (TST) i II LO Gorzów (SSA).

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych zarejestrowane zostało w Krajowym Sądzie Administracyjnym w 1993 r. i tę datę przyjęto za początek swojej działalności statutowej. Jednak oba zespoły rozpoczęły formalną współpracę na początku roku szk. 1990/1991.