Zapraszamy do Przemyśla

 

 

 

 

Konferencja TST i SSA w Zielonej Górze

W dniach 6-8 grudnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych.
Główna tematyka konferencji dotyczyła kompetencji XXI wieku oraz wyzwań przed jakimi stoi współczesna szkoła, a także jaką rolę pełni Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Zaproszeni Goście uczestniczyli w prezentacji o historii i dorobku I Liceum Ogólnokształcącego w związku z jubileuszem 70-lecia Szkoły. Mieli także okazję spotkać się z władzami miasta Zielona Góra oraz zwiedzić winnice i wysłuchać prelekcji na temat uprawy winorośli w lubuskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja TST i SSA w Częstochowie

W dniach 7-9 grudnia 2017 roku odbyła się Konferencja Dyrektorów Szkół zrzeszonych w TST i SSA. W tym roku Gospodarzem konferencji było IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.
Podczas konferencji została przybliżona postać Patrona Szkoły oraz zabytki architektury wpisane w dzieje miasta. Innym bardzo ciekawym elementem konferencji było zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk stosowanych w szkole. Praktyki te dotyczyły nie tylko sfery dydaktyki ogólnej, ale także sportu, muzyki, informatyki oraz wykorzystania projektów europejskich. 
Nie obyło się bez spaceru Alejami Najświętszej Maryi Panny oraz zwiedzaniu Bazyliki Jasnogórskiej.

Konferencja tematyczna TST i SSA w Słupsku

W dniach 28-30 września 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku odbyła się II Tematyczna Konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Temat przewodni konferencji brzmiał „Z głową w chmurach – nowe technologie w szkole”

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania portalu „Office 365 dla Edukacji” oraz z możliwościami praktycznymi narzędzia z perspektywy, ucznia, nauczyciela oraz dyrektora szkoły.

Uczestnikiem konferencji była Agata Kapica – Manager Programu Microsoft dla Edukacji Microsoft Poland , która zaprezentowała uwarunkowania prawne i techniczne aplikacji oraz odpowiadała na wszystkie pytania i wątpliwości uczestników.

Dyrektorzy obecni na konferencji z zainteresowaniem zapoznali się, nie tylko teoretycznie ale i praktycznie, poprzez udział w warsztatach, z zasadami użytkowania „Office 365 dla Edukacji” Zwrócili uwagę na fakt, iż Office 365 to zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów szkolnych przez nauczyciela i dyrektora, a także możliwość wspólnej pracy nad nimi. Atutem usługi jest również to, że jest ona dostępna bezpłatnie dla obecnych nauczycieli oraz uczniów. Mnogość aplikacji pakietu Office Online (Word, PowerPoint, Excel i OneNote) oraz nieograniczona przestrzeń dyskowa usługi OneDrive jest bezdyskusyjną zaletą tego pakietu.

 

 

 

Konferencja TST i SSA w Gorzowie Wielkopolskim

W dniach 10-12 grudnia 2015 roku w II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Federacji Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Szczególną uwagę podczas konferencji zwrócono na postać śp Dr Danuty Nakonecznej-zmarłej w tym roku założycielki  i kierowniczki naukowej SSA. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do zapoznania się z jej życiorysem oraz osiągnięciami na rzecz Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Innym niezwykle interesującym punktem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie, Jacka Jeremicza eksperta ds. współpracy polsko-niemieckiej, pod tytułem Dialog Pogranicza. Poruszył on w nim zawiłości związane z trudnymi relacjami z zachodnimi sąsiadami naszego kraju. Następnie obecni zapoznani zostali z historią IILO oraz doświadczeniami absolwentów szkoły. Konferencja okazała się także świetną okazją do zwiedzenia  placówki oraz Filharmonii Gorzowskiej.

Następnego dnia przed uczestnikami zaprezentowane zostały sukcesy uczniów gorzowskiego liceum oraz projekty edukacyjne w nim realizowane.

 

 

 

Żegnamy dr Danutę Nakoneczną

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2015 roku zmarła Pani dr Danuta Nakoneczna, założycielka i kierownik naukowy Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, wybitny pedagog, inicjatorka wielu działań zmieniających polską oświatę, niestrudzona działaczka, dla której nauczanie było nie tylko wiedzą lecz sztuką.

Pani dr Danuta Nakoneczna swoją pracę rozpoczęła jako nauczycielka fizyki w I LO w Puławach, gdzie stworzyła pierwszą klasę profilowaną z rozbudowanym programem przedmiotów ścisłych. W latach 70-tych podjęła też pracę naukową inicjującą działania, których podmiotem był uczeń zdolny. Następnie w Warszawie kierowała autorską szkołą, czyli LX Liceum Ogólnokształcącym. W 1983 założyła Towarzystwo Szkół Twórczych, w 1993 Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, a w roku 2000 Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Celem tych stowarzyszeń, jak i współdziałających z nimi stowarzyszeń regionalnych, jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. Pani dr Danuta Nakoneczna niestrudzenie podkreślała, że szkoła wtedy będzie spełniać swoje zadanie, gdy będą ją tworzyć pełni pasji nauczyciele. Dlatego jej ostatnia publikacja z 2013 roku ukazywała sylwetki nauczycieli, których uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach międzynarodowych. Jej pasja połączona ze skromnością czyniły z Niej postać charyzmatyczną, a spotkanie z Nią na długo pozostawało w pamięci i inspirowało do podejmowania kolejnych wyzwań. Wymagająca, nieraz ostra w opiniach i sądach, pozostała osobą wrażliwą, dla której sprawy edukacji były nadrzędnym celem życia.

Polska szkoła bardzo wiele zawdzięcza Jej pracy i działalności.

Dziękujemy.Konferencja w Opolu

W dniach 8-10.12.2011 odbyła się w Opolu Konferencja Dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu oraz Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.